Na co má Evropa energii? – Pavel Řežábek, Martin Buchtík, Luděk Niedermayer

22. 7. 2023
65 min

Energetická situace v Evropě se dynamicky mění, zároveň potřebuje funkční dlouhodobá řešení. V čem vidíme paralely jiných výzev s tou energetickou? Jak se prolínají? A jak mohou určovat budoucnost Evropy? Nad těmito a dalšími otázkami budou diskutovat Luděk Niedermayer, Pavel Řežábek a Martin Buchtík.

Pavel Řežábek (CZE)

Pavel Řežábek se věnuje analýzám a prognózám energetických trhů. Sleduje hlavní faktory určující další vývoj: světové trhy se zemním plynem a černým uhlím, nastavení EU ETS a ceny CO2, rozhodnutí EU ke klimaticko-energetickým tématům a důsledky technického pokroku.

Martin Buchtík (CZE)

Martin je ředitel analytického ústavu STEM. Zabývá se tématy spojenými s dynamicky se proměňující společností v širším kontextu a dalšími otázkami, jako je formování veřejného mínění, kvalita života, soudržnost a nerovnosti.

Luděk Niedermayer (CZE)

Luděk Niedermayer je vášnivým plavcem a fanouškem moderních technologií či klimaticky šetrných řešení.

Číst více

Související pořad