Data zachraňují životy – Rastislav Maďar, Sara Polak, Petr Smejkal

21. 7. 2023
70 min

Chcete-li něco efektivně řídit, je nezbytné pracovat s daty. Analýza vstupních a výstupních dat vám umožní lépe se připravit do budoucna. Pokud chceme správně řídit zdravotnictví, musíme se spoléhat na data, nikoli na dojmy, nepodložené názory a osobní preference. Chcete vědět, který lékař je dobrým odborníkem? Kde se nachází nemocnice s příslušnými zkušenostmi? Nebo jednoduše chcete dosáhnout trvalého zdraví tím, že budete efektivně využívat data od ostatních? Petr Smejkal a Rastislav Maďar jsou odborníky ve veřejném zdravotnictví. Moderátorem debaty je třetí lékař, Tomáš Šebek.

Rastislav Maďar (CZE)

Zkušený lékař, který se už 25 let věnuje prevenci infekčních i neinfekčních nemocí. Působí na Ostravské univerzitě jako děkan Lékařské fakulty a současně je vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví.

Sara Polak (CZE)

Sara je původem archeoložka a evoluční antropoložka, která má bohaté zkušenosti z technologických startupů v LA a Londýně.

Petr Smejkal (CZE)

Petr je atestovaným internistou a klinickým infektologem a certifikovaným nemocničním epidemiologem.

Číst více

Související pořad