Příběh uranu – Dana Drábová

20. 7. 2023
62 min

Každý atom uhlíku, kyslíku, dusíku a všech dalších prvků okolo nás i v nás vznikl kdysi nějakým vesmírným dějem. V tomto smyslu jsme doslova hvězdným prachem. Některé prvky významně měnily a mění svět a naši civilizaci. Jak se do dějin Země a lidstva zapsal uran? Navštívíme africké Oklo a zjistíme, že jaderné reaktory vytvořila příroda dávno před člověkem. Projdeme se staletími v severočeském Jáchymově, který je s uranem bytostně spjat. Podíváme se na možnosti uranu podílet se na uspokojování našich energetických potřeb a zkusíme si malou předpověď možné budoucnosti.

Dana Drábová (CZE)

Od roku 1999 stojí v čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Pro svůj rozhled přesahující odbornost jaderného fyzika bývá hostem českých médií a vyjadřuje se k aktuálním otázkám v oblasti politiky nebo energetiky.

Číst více

Související pořad