Přehodnoťme globalizaci – Helena Norberg-Hodge

20. 7. 2023
60 min

Souvislosti mezi naší globální ekonomikou a změnou klimatu, porušováním lidských práv a politickou korupcí jsou čím dál zjevnější. Kromě toho se během Covidu ukázala křehkost složitých globálních dodavatelských řetězců. Nyní máme na výběr:
Můžeme pokračovat v nastolené cestě globalizace a ignorovat ničení našich ekosystémů, komunit a zdraví, když budeme létat na Mars pro vzácné nerosty. Nebo lze úzké ekonometrické myšlení nahradit myšlením, které slouží naší společné budoucnosti? Jak sladit ekologické, sociální a duchovní hodnoty ve smyslu spravedlivého a udržitelného rozvoje?

Helena Norberg-Hodge (SWE)

Helena je lingvistka, spisovatelka, dokumentaristka a podporovatelka konceptu místních ekonomik. Je zakladatelkou a ředitelkou mezinárodní neziskové organizace Local Futures, která usiluje o obnovu ekologického, sociálního a duchovního blahobytu prostřednictvím ekonomických komunit po celém světě.

Číst více

Související pořad