Jak zastavit ekonomiku smrti – Kiman Lucas

20. 7. 2023
61 min

John a Kiman budou diskutovat o významu sjednocení lidí po celém světě v boji proti silám, jež nás odcizují od postojů a činů, které byly našim předkům vlastní po více než 200 tisíc let a které byly udržitelné a obnovitelné. Tyto odcizující síly mají za následek změnu klimatu, devastaci životního prostředí, vymírání druhů, sociální nerovnost a další krize, které jsou příznaky tzv. ekonomiky smrti. John a Kiman přednesou plán, jak přeměnit selhávající degenerativní ekonomiku smrti na úspěšnou, regenerativní ekonomiku života. Každý z nás se může osobně podílet na tomto evolučním hnutí – a užít si to!

Kiman Lucas (USA)

Právnička Kiman má za sebou více než 30 let zkušeností ve výkonném managementu a poradenství v oblasti mezinárodního obchodu a rozvoje.

Číst více

Související pořad