Julia Mossbridge – neurovědkyně

23. 1. 2024
15 min
  • čeština

Julia Mossbridge (USA) – neurovědkyně, zakladatelka Institutu lásky a času

Pomocí vědeckého bádání usiluje o hluboké pochopení lásky a času a vztahů mezi nimi a souvisejícími fyzikálními silami. Je autorkou či spoluautorkou řady knih a vědeckých článků týkajících se cestování v čase, umělé inteligence a bezpodmínečné lásky. Má doktorát v oboru komunikačních věd na Northwestern University a magisterský titul z neurovdy.

Číst více

Související pořad