John Moravec, Daniel Prokop: The Future belongs to Dreamers, Nerds and Artists

1. 7. 2023
63 min

Jak může vzdělávání držet krok s technologickým pokrokem a společenskými změnami, které s ním souvisí? Povinná školní docházka se drží zastaralých modelů z 18. století a vychovává loajální a výkonné dělníky a byrokraty. Postindustriální a digitální doba si však žádá radikální přehodnocení cílů vzdělávání. Budeme vůbec za pár let potřebovat školy? Jaké znalosti a schopnosti se ukazují jako potřebné?
Moderuje Libor Witassek.

Číst více

Související pořad