Výlet do kvantového světa

31. 7. 2019
43 min

Náš svět není tím, čím se na první pohled zdá být. Atomy a subatomární částice se řídí zákony, které odporují běžné zkušenosti. Tváří se jako lokalizované objekty, ale zároveň se mohou v jednom okamžiku nacházet na mnoha místech. I velmi vzdálené kusy hmoty se propojují pozoruhodně silnými vazbami. Jakou roli při formování kvantové reality hrajeme my lidé?

Číst více

Související pořad