Václav Cílek

31. 7. 2018
3 min

Český klimatolog Václav Cílek soustavně sleduje proměny české krajiny a klimatické změny, hovoří o propojení a vlivu krajiny na povahu národa, který ji obývá. „Český humor je hodně podobný humoru severoamerických Indiánů, kteří to taky neměli snadné, “ říká.
Od útlého věku ho fascinovala příroda a síly s ní spojené. Nějaký čas studoval anglicko–svahilskou střední školu v Tanzanii, po návratu do Československa vystudoval geologii. Po sametové revoluci se stal členem znovu vzniklého Geologického ústavu Akademie věd, kde se věnoval zejména studiu lunárních hornin a krasových sedimentů a minerálů. Václav je autorem mnoha knih, v nichž se mimo geologii věnuje i dalším oborům – filozofii, teologii či výtvarnému umění. Překládá taoistické a zenové texty. Podílel se na řadě televizních projektů, např. na seriálech Putování starými cestami, Kameny v české krajině, Řeka v proudu času, Podzemní Čechy či Magické hory. Na tuzemských a amerických univerzitách vede kurzy, které se věnují vývoji české krajiny.

Číst více

Související pořad