sPOLeCZně: Polsko–československá solidarita

1. 7. 2023
60 min

Petruška Šustrová, Mirosław Jasiński a Petr Blažek se budou věnovat vzniku a postupnému formování Polsko–československé solidarity na pozadí historického vývoje Polska a Československa od konce druhé světové války do roku 1989. Polsko–československá solidarita hrála zásadní roli ve vzájemné informovanosti a podpoře polských a československých opozičních hnutí a skupin. V 90. letech pak mnozí její členové zaujali přední místa na politické scéně obou sousedních států.

Číst více

Související pořad