Tomáš Sedláček, Soňa Jonášová, Adam Podhola: Společnost hojnosti a konzumu

1. 7. 2023
58 min

Soňa Jonášová (CZE, Zakladatelka a ředitelka INCIEN)
Soňa založila a vede Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN). Zajímá se o udržitelný rozvoj a v rámci jeho podpory spolupracuje na projektech zajimej. se a uplatni. se.

Adam Podhola (CZE, Spoluzakladatel iniciativy Zachraň jídlo)
Adam je jedním ze zakladatelů iniciativy Zachraň jídlo. Ta se od roku 2013 aktivně věnuje problematice plýtvání potravinami. Hledá cesty pro inovativní řešení, zvyšuje informovanost u veřejnosti, propojuje jednotlivé články potravinového řetězce a buduje komunitu “záchranářů. ” Díky činnostem této iniciativy se podařilo dostat téma plýtvání potravinami do popředí veřejného zájmu, státní správy i byznysu.

Tomáš Sedláček (CZE, Ekonom, filozof a spisovatel)
Vyhledávaný mediální komentátor a zábavný a poutavý řečník získal mezinárodní věhlas díky svému bestselleru Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi, který byl přeložen do více než 20 jazyků a získal celou řadu prestižních mezinárodních ocenění. Byl zařazen mezi 100 nejvlivnějších globálních myslitelů.

Číst více

Související pořad