Tomáš Sedláček

31. 7. 2018
5 min

Tomáš Sedláček je mezinárodně uznávaný ekonom a vysokoškolský pedagog. Člen Národní ekonomické rady vlády.

Vystudoval teoretickou ekonomii na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Stal se rovněž stipendistou Yale University, která ho v roce 2006 ve svém Yale Economic Review zařadila mezi pětici mladých perspektivních ekonomů (Young Guns: 5 Hot Minds in Economics). V letech 2001 až 2003 pracoval jako ekonomický poradce Václava Havla. V roce 2004 přijal post expertního poradce ministra financí. Založil Ekonomický klub, je členem programového výboru nadace Fórum 2000 a členem poradních či dozorčích rad mnoha dalších neziskových organizací. V současné době pracuje jako hlavní makroekonomický stratég ČSOB. Přednáší filozofii a ekonomii, dějiny ekonomických teorií a aktuality na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a hostuje na dalších univerzitách. V lednu 2009 se stal členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), poradního orgánu premiéra sestávajícího z deseti vybraných ekonomů, kteří pro vládu připravují protikrizová opatření.

Ve svých novinových článcích, mediálních vystoupeních i knihách (Ekonomie dobra a zla, Soumrak homo economicus) dokáže poutavě, čtivě, a přitom navýsost erudovaně podat ekonomická témata a zaujmout široké publikum.

Číst více

Související pořad