J. Trčka, J. Sádek, N. Čechová a E. Vojtko: YouTube: demokratizace zábavy nebo její konec?

1. 7. 2023
61 min

Záznam debaty z Meltingpotu 2017.

Číst více

Související pořad